CJOD-066 - 纱纱原百合2017年番号 仰け反るまでジュ

CJOD-066 - 纱纱原百合2017年番号 仰け反るまでジュ

本之下,中之见两句,义盖如是。 枳实薤白桂枝汤之治胸痹也,曰人参汤亦主之,一证而虚实不同,药即攻补相反,术之宜与不宜,不益可见哉。

迨咸丰丙辰,以副车入赀为比部主事,留滞京邸,又以寒痢为医投凉剂而误。肝与胆皆木也,故弦为肝胆两经之脉,而皆见于寸口左关。

孙琳以柴胡治劳疟热从髓出,虽骨髓为肝肾所隶,而疟发于胆,胆与肝为表里,故少阳之气治,则骨髓之热已。身不疼但重,自非但取解表。

能径复其脉者,厥惟人参,熟玩伤寒金匮两书自知。 大抵援据仲圣两书,而间附以他说他药,随手札记,殊无体例。

雷曰∶涩丈夫元气。然非真阳亏损,附子可无用也。

经之言曰∶寒暑燥湿风火,天之阴阳也,三阴三阳上奉之。 故黄建中汤、黄桂枝五物汤,皆以黄统率全方。

Leave a Reply